Huấn luyện

Giới thiệu chung: Đào tạo và tập huấn kỹ thuậtgolf là một nhánh trong hoạt động kinh doanh tổng thể của T’com nhằm mang tới cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo về golf, bao gồm tất cả những nhu cầu về dụng cụ, phụ kiện, học chơi golf cũng như các dịch vụ khác liên quan tới golf.

...
xem thêm
Back to Top